Suomen pisimpään, yhtäjaksoisesti toiminut lasten harrastajateatteri

Vekkulitetteri on Suomessa pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut lasten- ja nuorten harrastajateatteriryhmä, joka on perustettu vuonna 1985.

Vekkuliteatteri on Mikkelin kansalaisopiston taiteen perusopetuksen ryhmä, jossa syvennytään erityisesti musiikkiteatteriin. Ryhmä aloittaa uuden produktion harjoitukset syysloman jälkeen uuden ohjaajan luotsaamana. Tänä lukuvuonna paneudutaan erityisesti liikeilmaisuun ja tanssiin sekä fyysiseen näyttelijäntyöhön, musiikillista ilmaisua unohtamatta. Kevääksi -21 valmistetaan esitys, jossa päästään kokeilemaan opittua käytännössä! Ryhmä aloittaa kokoontumiset Puistokadun salissa, mutta siirtyy myöhemmin kevätlukukaudella harjoittelemaan Sotkun saliin, missä myös esitykset pidetään.


harjoitukset

Puistokadun sali – Puistokatu 1, 50100 Mikkeli
Sunnuntaisin 11.00-14.00.
11.2020-13.12.2020, 28 oppituntia
10.1.2021-23.5.2021, 117 oppituntia
Opettajat: Raisa Ekoluoma, esitystaidollisten aineiden opettaja TeM (ohjaus), Elisa de Boer (laulunopetus) ja Samir Ataei (tanssi ja koreografiat)
Kurssimaksu 174,00 €
Enintään  25 opiskelijaa.

Yhteystiedot

Vekkuliteatterin ohjauksesta vastaa Mikkelin kansalaisopiston lehtori Raisa Ekoluoma.

raisa.ekoluoma@sivistys.mikkeli.fi
p. 050 311 7038

Opetuksen tavoitteet

Vekkuliteatteri Ry toimii yhdistyksenä lastenkulttuurin kehittämistyössä yhdessä Lasten kulttuurikeskus Vekkulan ja Mikkelin Kansalaisopiston kanssa.

Opetus toteutuu taiteen perusopetuksena.

Opetustiimissä on ollut teatterin ammattilaisia ohjaajina, koreografeina, pukusuunnittelijoina, lavastajina, sekä muusikkoina. Teatteri on painottunut musiikkikasvatustyöhön ja teatteri-ilmaisun kehittämiseen.

Teatteri on painottunut musikaalien tekemiseen, jokaisessa produktiossa on koreografi, muusikko, ohjaaja ja harjoituspianisti. Aikuisten rooli on toimia mahdollistamassa osallistujille parhaat mahdolliset puitteet.

Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden näyttämöllisen ja taiteellisen ajattelemisen taitoja, sekä luovuutta elämän eri alueilla.

Opetuksella halutaan antaa lapsille mahdollisuus kehittää niitä taitoja, jotka auttavat nauttimaan taiteesta ja antavat valmiuksia hakeutua taideopintoihin. Opinnot ovat tavoitteellisia ja etenevät vuosi vuodelta, mutta keskeistä on tekemisen ja kokemisen ilo.

Vekkuliteatteri tarjoaa fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliset olot harrastaa teatteria. Oppilas saa työskentelystään sanallista palautetta koko opintojensa ajan ja taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen Mikkelin kansalaisopistolta, suoritettuaan kaikki siihen kuuluvat opintokokonaisuudet.

Opiskelun myötä oppilas oppii ilmaisemaan ajatuksiaan, tunteitaan ja tavoitteitaan teatteritaiteen keinoin.

Perusajatuksena on, että nuoret oppisivat iloitsemaan omasta ja muiden työskentelystä sekä esityksistä, niin että ryhmässä toimiminen ja kokemuksen kautta oppiminen korostuvat.